Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

BÀI VIẾT  (16 bài)

THÔNG BÁO ĐẤU THẦU CĂN TIN 2017-2018

TRƯỜNG THCS HÒA NGHĨA THÔNG BÁO ĐẤU THẦU CĂN TIN: Nhằm để phục vụ nhu cầu ăn uống của học sinh trong thời gian học tại trường. Trường THCS Hòa Nghĩa tổ chức căn tin trong nhà trường năm học 2017 – 2018. Nay trường tổ chức đấu thầu căn tin với nội dung sau: + Thời gian đăng ký dự thầu: Từ ngày ra thông báo đến 17giờ ngày 26/8/2017. + Thời gian đấu thầu: 31/8/2017. + Thời gian giữ thầu 01 năm: Từ tháng 9/2017 đến hết tháng...

BÀI GIẢNG  (34 bài)

TƯ LIỆU  (2 bài)

GIÁO ÁN  (15 bài)

ĐỀ THI  (2 bài)